III. Stručni skup “Mjesto zdravog življenja” Mrkopalj, 19. listopada 2019. (promijenjeni datum održavanja)

Poštovani / poštovane,
Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, Odbor za zdravstveni turizam i lječilišnu medicinu, Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo za balneoklimatologiju i prirodne ljekovite činitelje, Turistička zajednica općine Mrkopalj i Udruga Croatia incognita pozivaju Vas na III. stručni skup:

“Mjesto zdravoga življenja” – Mrkopalj 2019

koji će se održati 19. listopada 2019. u Domu kulture u Mrkoplju.

Svrha ovih skupova je popularizacija prirodnih ljekovitih činitelja te pokretanje šire rasprave o mogućnostima i uvjetima održivog razvoja ruralnih naselja, temeljenog na iskorištavanju prirodnih ljekovitih činitelja.

POZIV ZA SLANJE RADOVA

RADOVI ĆE BITI OBJAVLJENI U TISKANOM ZBORNIKU RADOVA
Rad (do 6 stranice s prilozima, 1600 znakova po stranici, font Times New Roman, veličina slova 12) poslati najkasnije do 20. rujna 2019. na e-mail: g_ivanisevic@hotmail.com

PROGRAM SKUPA*

8,00-16,00 Prijava sudionika
9,00-10,00 Goranski prirodni ljekoviti činitelji – vježbe disanja
10,00-10,15 Otvorenje Skupa
Stručni program – izlaganja po 20 minuta s raspravom
13,00-14,00 Goranska gastronomska smotra
14,00-16,00 Goranski prirodni ljekoviti činitelji – šetnja, vježbe disanja
16,00 Zaključci i zatvaranje skupa

*program je podložan izmjenama

GLAVNA TEMA: MJERE UREĐENJA I ZAŠTITE NALAZIŠTA PRIRODNIH LJEKOVITIH ČINITELJA

Vrijednost i važnost prirodnih ljekovitih činitelja bogato je dokumentirana i primjere primjene možemo pratiti od antike do današnjih dana. Nalazišta prirodnih ljekovitih činitelja na prostoru Hrvatske su brojna i velikim dijelom u ruralnim sredinama. Predstavljaju značajan javni resurs na kojem je moguće temeljiti planiranje održivog razvoja lokalnih zajednica, kroz uspostavu i razvoj lječilišnih mjesta ili oporavilišta (sa ili bez specijalnih bolnica – lječilišta), odnosno kroz razvoj zdravstvenog turizma (koji treba jasno razlikovati od medicinskih usluga u turizmu).
Lječilišna mjesta i oporavilišta – „mjesta zdravog življenja“, u ovom kontekstu shvaćena su sukladno „Pojmovniku – standardima kvalitete za predikatizaciju lječilišta, oporavilišta i ljekovitih vrela“ Njemačke turističke udruge i Njemačke udruge ljekovitih kupališta, koji ih opisuje kao ekološki i društveni prostor za reorganizaciju i stabilizaciju za zdravlje neophodne tjelesne, duševne i socijalne ravnoteže, a samo zdravlje shvaća kao humano-ekološku ravnotežu, rađe nego stanje organizma bez bolesti. Takvo shvaćanje podrazumijeva širi, holistički pristup, koji osim medicinskog uključuje barem i ekološki, socijalno-kulturni, arhitektonsko-urbanistički i agronomski aspekt.
Mjere uređenja, koje nužno uključuju i mjere zaštite, osim medicinske struke zahtijevaju i doprinos arhitekata, urbanista, krajobraznih arhitekata, biologa, kulturnih i turističkih djelatnika, agronoma i mnogih drugih. Teme koje je potrebno raspraviti obuhvaćaju primjerice:
– zaštitu prirode i krajolika
– sprječavanje izvora buke i emisije štetnih i otrovnih tvari
– uređenje javnih zelenih površina – parkova, drvoreda, šetnica
– uspostavu mreže pješačkih i biciklističkih staza
– oslobađanje od tranzitnog prometa i rješavanje prometa u mirovanju
– oblikovanje naselja
– definiranje i smještaj ključnih javnih sadržaja i potrebne infrastrukture
– definiranje inkopatibilnih sadržaja i namjena
– izgradnju kulturnog krajolika – radionice, događanja, izložbe
– zaštitu kulturne baštine i osnaživanje identiteta te osmišljavanje turističke ponude
– uspostavu adekvatnih smještajnih kapaciteta
– proizvodnju zdrave hrane
– prepoznatljivost i marketinški pristup
– ostalo

OSTALE TEME

Mrkopalj, Gorski Kotar, Primorsko-goranska županija; rekreacija, sport; zdravstveni,
lječilišni i medicinski turizam; krajobrazna arhitektura, arhitektura, urbanizam; slobodne teme

Mrkopalj SS19_poziv za radove

ORGANIZACIJSKI ODBOR: Lovro Bauer, Goran Ivanišević, Goranka Tuhtan
KONTAKT: Lovro Bauer, lovro.bauer@fabrika-arhitekti.com, 091/502-1163
MJESTO ODRŽAVANJA: Dom kulture Mrkopalj
Slobodan ulaz uz prethodnu prijavu – broj mjesta je ograničen
KONTAKT ZA PRIJAVE: Goranka Tuhtan, tz.mrkopalj@gmail.com, 091/2626-103