Projekti

Permakultura u školskom dvorištu, Centar za odgoj i obrazovanje Tuškanac

Jedan od projekata koje provodi udruga Croatia incognita je i projekt pod nazivom „Revalorizacija prirodnih bogatstava i postojećih socioloških i urbanih struktura primjenom permakulturnog dizajna“. Projekt se provodi u Centru za odgoj i obrazovanje Tuškanac u Zagrebu od siječnja 2018.godine. Planirano je da se primjenom načela permakulturnog dizajna revitaliziraju vrtovi u školskim dvorištima na lokaciji… Opširnije »