Mjesta zdravog življenja

Vrijednost i važnost prirodnih ljekovitih činitelja bogato je dokumentirana i primjere primjene možemo pratiti od antike do današnjih dana. Nalazišta prirodnih ljekovitih činitelja na prostoru Hrvatske su brojna, no većinom nisu adekvatno prepoznata ni iskorištena. Smještena su velikim dijelom u ruralnim sredinama i predstavljaju značajan javni resurs na kojem je moguće temeljiti planiranje održivog razvoja lokalnih zajednica, kroz uspostavu i razvoj lječilišnih mjesta ili oporavilišta (sa ili bez specijalnih bolnica – lječilišta), odnosno kroz razvoj zdravstvenog turizma (koji treba razlikovati od medicinskih usluga u turizmu).
Lječilišna mjesta i oporavilišta – „mjesta zdravog življenja“, u ovom kontekstu shvaćena su (sukladno „Pojmovniku – standardima kvalitete za predikatizaciju lječilišta, oporavilišta i ljekovitih vrela“ Njemačke turističke udruge i Njemačke udruge ljekovitih kupališta) kao “ekološki i društveni prostor za reorganizaciju i stabilizaciju za zdravlje neophodne tjelesne, duševne i socijalne ravnoteže”, što podrazumijeva širi, holistički pristup, koji osim medicinskog uključuje barem i ekološki, socijalno-kulturni, arhitektonsko-urbanistički i agronomski aspekt, koji bi, uz mogućnosti koje pružaju EU fondovi, mogli ostvariti značajnu sinergiju te biti nositelji održivog razvoja lokalne zajednice, pod pretpostavkom pune participacije njenih članova.
Radi popularizacije, informiranja i otvaranje rasprave udruga Croatia Incognita u suradnji s Akademijom medicinskih znanosti Hrvatske – prim.mr.sc. Goranom Ivaniševićem, Općinom Mrkopalj, Turističkom zajednicom i drugim partnerima provodi višegodišnji program pod nazivom “Mjesta zdravog življenja”.

III. Stručni skup “Mjesto zdravog življenja” Mrkopalj, 19. listopada 2019. (promijenjeni datum održavanja)

Poštovani / poštovane, Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, Odbor za zdravstveni turizam i lječilišnu medicinu, Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo za balneoklimatologiju i prirodne ljekovite činitelje, Turistička zajednica općine Mrkopalj i Udruga Croatia incognita pozivaju Vas na III. stručni skup: “Mjesto zdravoga življenja” – Mrkopalj 2019 koji će se održati 19. listopada 2019. u Domu kulture u… Opširnije »

Mrkopalj – mjesto zdravog življenja, konferencija i edukativna radionica, ožujak 2019

Gorski kotar je evidentirano nalazište prirodnih ljekovitih činitelja, no oni nisu adekvatno prepoznati ni iskorišteni. Slično je i s kulturnom i prirodnom baštinom, te potencijalom za ekološku poljoprivredu. Riječ je o javnim resursima koji bi, uz mogućnosti koje pružaju EU fondovi, mogli ostvariti značajnu sinergiju te biti nositelji održivog razvoja lokalne zajednice, pod uvjetom holističkog… Opširnije »

I. stručni skup “Mrkopalj – mjesto zdravoga življenja”, 22. rujna 2018.

Dom kulture Mrkopalj Mrkopalj zbornik Program 09:00 – 09:30 Prijava sudionika 09:30 – 10:00 Otvorenje Skupa 10:00 – 12:00 Stručni program – izlaganja po 20 minuta s raspravom Prof. dr. sc. Rade Kneževic: Relevantnosti geografskih elemenata i faktora na prostoru Gorskoga kotara Prof. dr. sc. Ankica Senta Marić, dipl. ing. Radovan Cepelak: Zdravstena funkcija jezera… Opširnije »