Toni Vidan

Toni Vidan, Dugogodišnji aktivist na području zaštite okoliša i održivog razvoja. Aktivan u prvoj nezavisnoj građanskoj inicijativi na području zaštite okoliša u Zagrebu osamdesetih (“Svarun”, kampanja protiv nuklearne elektrane Prevlaka pored Zagreba, 1986.). Od osnutka Zelene akcije Zagreb, aktivan u energetskoj sekciji, prvo kao volonter, a od 1991. i profesionalno. Predsjednik Zelene akcije od 1995. do 2001. u kojem periodu se organizacija razvila u vodeću udrugu na području zaštite okoliša u Hrvatskoj. Jedan od inicijatora i prvi koordinator nacionalne mreže udruga za zaštitu okoliša Zeleni forum (ZF). Kao predstavnik ZFa izabran za Predsjednika Savjeta za razvoj civilnog društva (2007-09) i vanjskog člana Saborskog odbora za zaštitu okoliša (2008-11). Od 2013. predstavlja ZF u savjetodavnom tijelu EUa Europski gospodarsko socijalni odbor.Međunarodno aktivan od 1991. kao predstavnik okolišnih udruga Srednje i Istočne Europe na pregovorima u okviru donošenja Klimatske konvencije i uspostave Global Environment Facility-a. U periodu 1992. do 1996. koordinator Climate Action Network-a za Srednju i Istočnu Europu. Od 2004. do 2008. član UOa Friends of the Earth International. Od 2017. član UOa europske mreže okolišnih udruga, European Envirnonment Bureau (EEB), te europskog dijela globalne mreže za promicanje održive energetike InforSE.