Milan Medić

Milan Medić je diplomirao je 1995. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a od 1999. kroz svoj dugogodišnji profesionalni rad u Centru za civilne inicijative (CCI) u Zagrebu je specijalizirao rad u zajednici pod višegodišnjim mentorstvom prof. Lee H. Staplesa (Sveučilište u Bostonu, Škola za socijalni rad) te u sklopu edukacija za studente i stručnjake u socijalnom radu na HAN sveučilištu u Nijemeganu u Nizozemskoj (MATRA program 2009-11.). Stručnjak je za ruralni razvoj, posjeduje znanja i vještine u radu s mladima, jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva, a posebno se ističe u projektima ekonomskog razvoja lokalnih zajednica kroz primjenu načela ekonomske demokracije, zadrugarstva i društvenog poduzetništva. Jedan je od osnivača Zadruge za etično financiranje (ZEF), kao najveće hrvatske zadruge te trener i suradnik Clustera za eko-društvene inivacije i razvoj CEDRA.HR. Stručnjak je i za uključivanje građana u lokalno odlučivanje. U razdoblju 2000-2010. je vodio primjenu načela održivog razvoja u Gradu Karlovcu (Agenda 21 i Lokalna Agenda 21 za Grad Karlovac), a jedan je od zakladnika i osnivača Regionalne zaklade za lokalni razvoj Zamah iz Zagreba. Od 2007. naovamo se posebno specijalizirao za primjenu načela ruralnog razvoja LEADER-CLLD (Community Led Local Development). Tako je od 2011. voditelj Lokalneakcijske grupe (LAG) Vallis Colapis iz Ozlja, kao jedne od naj uspješnijih organizacija za ruralni razvoj u Hrvatskoj te predsjednik LEADER mreže Hrvatske od njezinog osnivanja 2012. do danas. Posjeduje i iskustvo u radu s marginaliziranim skupinama (osobito Romima) kao stručnjak UNDP Hrvatska u projektu Platforma za uključivanje Roma u Međimurju – Faza I i II u razdoblju 2013-15.