Matjaž Pavlin

Matjaž Pavlin, magistar turizma, 32 godine iskustva u turizmu, dugogodišnji direktor Kompasa Novo mesto d.o.o., najinovativnije turističke agencije u Sloveniji, autor ili ko-autor mnogih nagrađenih turističkih produkata kao što su Putevima baštine Dolenjske i Bele krajine, Regijska mreža tematskih puteva, Rudolfov splav, Priča o cvičeku na Matjaževom domaćinstvu, Turizam u zidanicama…Sudjelovao je na brojnim domaćim, stranim i prekograničnim turističkim projektima (Hrvatska, BIH,. Makedonija, Srbija), i organizirao brojne ekskurzije razgleda primjera dobre prakse u Sloveniji. Trenutačno samostalni poduzetnik i direktor »Autentic« s.p., koordinator projekta Turizam u zidanicama i savjetnik direktorice Kompasa Novo mesto