Goran Ivanišević

Goran Ivanišević, specijalist fizijatar, reumatolog, balneolog, primarijus, umirovljen 2013. Rođen 1948. u Zagrebu. Diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1973.), magistrirao (1992.). Radio u Bolnici u Varaždinskim Toplicama (1975.-1984.) i Klinici za reumatske bolesti i rehabilitaciju KBC Zagreb (1984.-2013.).Područje znanstvenog interesa: fizijatrija, reumatologija, balneoklimatologija, zdravstveni turizam, prirodni ljekoviti činitelji. Utemeljio Lošinjsku školu prirodnih ljekovitih činitelja AMZH (2000.-2015.), Proljetni simpozij medicinske etike i deontologije HLZ-a (2001.-2015.) i Proljetne susrete u Klanjcu AMZH (2009.-2013.).Posebne nagrade: Liječnik godine Internacionalne lige humanista (2002.), Ladislav Rakovac HLZ-a (2002.), predstavnik HLZ-a između 65 liječnika svijeta u projektu WMA – knjizi “Caring Physicians of the World” (2005.). Začasni član Hrvatskog liječničkog zbora (2010.) i Hrvatskog reumatološkog društva i počasni građanin Malog Lošinja (2007.), HLZ-a (2015.). Počasni član AMZH od 2004.