Dr. sc. Klementina Batina

Dr. sc. Klementina Batina rođena je u Zagrebu 1972., diplomirala je povijest umjetnosti, muzeologiju i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2003. je zaposlena u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti (Odsjek za etnologiju) u istraživačkom zvanju više stručne suradnice za znanstveno polje etnologija/antropologija. U znanstvenim i stručnim radovima te znanstveno-istraživačkim projektima, s heritološkog, etnološkog i folklorističkog aspekta bavi se tradicijskom kulturom – nematerijalnom i materijalnom baštinom lokalnih zajednica. Krajem 2016. godine osnovala je i vodi udrugu Ekomuzej Bistra. Članica je Hrvatske sekcije ECOVAST-a, Hrvatskog etnološkog društva i Hrvatske udruge za interpretaciju baštine.